Tietosuojaseloste

1 Rekisterin pitäjä

Laatupeite Oy
Hepolamminkatu 36 B 3,
33720 Tampere

03 364 5055
laatupeite@laatupeite.fi

Y-tunnus: 1886273-3

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Rainevuo
sami.rainevuo@laatupeite.fi
03 364 5055

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusteet

Asiakassuhteiden hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi

  • nimi
  • kotiosoite
  • sähköpostiosoite, kuten etunimi.sukunimi@yritys.com
  • puhelinnumero

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme henkilötiedot verkkosivujemme yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä sekä sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös asiakastapaamisissa tehtaallamme.

Lisäksi voimme saada joitakin henkilötietoja sivustomme käyttämien evästeiden kautta. Niistä voit lukea lisää täältä.

Emme käytä julkisesti saatavilla olevia rekistereitä.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään noin 3 kk (sähköpostit ja tarjouskyselyt puhelimitse säilytetään).

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei yleensä luovuteta kolmansille osapuolille. Joissakin tapauksissa saatamme siirtää tiedot esimerkiksi jälleenmyyjällemme.

9 Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä (huomioi kuitenkin evästeet).

10 Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietoihin on pääsy vain myyjillämme.

11 Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot ja vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen laatupeite@laatupeite.fi. Voimme tarvittaessa pyytää rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä.

12 Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on myös mm. oikeus tulla unohdetuksi eli pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisteröity voi myös kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen laatupeite@laatupeite.fi. Voimme tarvittaessa pyytää rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä.